Porodní asistentky

Porodní asistentky – občanské sdružení Zrnka zaštítilo (ve spolupráci s unií porodních asistentek Unipa) podporu dostupnosti péče zdravotních služeb porodních asistentek, zejména zajištění a překlad zahraničních znaleckých posudků, úhrada nákladů na odvolací řízení soudních sporů porodních asistentek, úhrada nákladů na překlady dokumentů předkládaných v rámci soudního řízení. Jde o celorepublikový projekt, kde bychom rádi pomohli všem rodičům (především rodičkám) samotným si zvolit druh a formu péče o sebe a dítě nejenom během porodu.

.

.

Více o činnosti najdete na stránkách Unie porodních asistentek (UNIPA) – zde.

.

Podpořit porodní asistentky můžete na č.ú.: 3789354079/5500

.
.

.

.
.

Tento projekt jsme ukončili k 30.11.2014.
.

.

.
.

.

Aktuálně vybíráme na:

podporu dostupnosti péče zdravotních služeb porodních asistentek, zejména zajištění a překlad zahraničních znaleckých posudků, úhrada nákladů na odvolací řízení soudních sporů porodních asistentek, úhrada nákladů na překlady dokumentů předkládaných v rámci soudního řízení

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.Na účtu je shromážděna poměrně vysoká částka, která by měla být využita na zahraniční posudek. Vzhledem k cenám posudků v zahraničí a ověřeným překladům je pořízení takového posudku velmi nákladné. Bohužel nelze podobný posudek záskat v ČR a je nutné volit cestu posudku zahraničního.

.

Ze sbírky již uhrazeno:

4.9.2014 – náklady na právní zastupování Ivany Königsmarkové – 276.249,05 Kč

15.5.2014 – posudek – 15.000,01 Kč

15.5.2014 – náklady na sbírku – 15.000,- Kč

15.5.2014 – překlad protokolu – 15.000,- Kč

19.2.2014 – překlad pro soudní účely – 28.280,- Kč

Celkem za rok 2014  – 349.529,06 Kč

25.5.2013 – náklady na právní analýzu – 5.000,- Kč

25.4.2013 – náklady na právní analýzu – 25.000,- Kč

26.1.2013 – náklady na soudní analýzu ve výši – 10.000,- Kč

Celkem za rok 2013 – 40.000,- Kč

23.1.2012 – soudní výlohy Ivany Königsmarkové


Napsat komentář