Informace k daňovému zvýhodnění darů

Přispějte na ZRNKA a snižte si tím daně!

Určitě každého z nás hřeje u srdce když může udělat nějakou dobrou věc, ale věděli jste, že kromě velmi dobrého pocitu si můžete legálně snížit své daně?

Pro začátek: Úleva na dani nebude nikdy tak velká jako darovaná částka, ale to jste asi tušili.

ZRNKA coby zapsaný spolek jsou neziskovou organizací a dárce, který poskytne dar neziskové organizaci na její veřejně prospěšnou činnost, si může za splnění zákonných podmínek hodnotu daru odečíst od základu daně. Upozorňuji, že tato možnost vyplývá z českého zákona o daních z příjmů. Pokud daníte v jiné zemi (např. na Slovensku), ověřte si možnost daňové úlevy podle vašich místních předpisů..

Dar nám můžete poskytnout jako:

fyzická osoba – např. zaměstnanec, OSVČ, žena na mateřské/rodičovské dovolené

právnická osoba – např. s.r.o., a.s.

1. Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Pokud váš roční základ daně bude např. 162.000 Kč (což odpovídá hrubé měsíčně mzdě 20.000 Kč), minimální výše darů bude 1.000 Kč, přitom se může jednat o více menších darů v celkové hodnotě alespoň 1000 Kč. Maximální výše darů, o niž je možno základ daně snížit, je v tomto případě 15 % z 162.000 Kč, tj. 24.300 Kč.

Podnikatelé (OSVČ) uplatňují odpočet darů od základu daně přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet až po skončení kalendářního roku ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové zúčtování zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účetní nejpozději začátkem března následujícího roku, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového zúčtování ve vyšší březnové výplatě.

2. Právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota jednotlivého daru přesáhla 2000 Kč, maximálně lze přitom odečíst 10 % ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (tj. pokud by nám něco darovala jiná neziskovka). Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

Jak se rozhodovat:

1. Chcete-li darovat částku nižší než 2.000 Kč, darujte ji spíše jako fyzická osoba.

2. Darujte spíše za subjekt, který má v daném roce nějaké zdanitelné příjmy, resp.základ daně. Pokud nemáte zdanitelné příjmy, může být výhodnější, pokud „za vás“ daruje např. manžel.

3. Darujte za subjekt, který má vyšší základ daně, aby vás limit pro odečet daru (10% nebo 15% základu daně) co nejméně omezoval.

Co od nás budete potřebovat

Pokud si budete chtít uplatnit dar jako položku snižující základ daně, stáhněte si formulář Potvrzení o daru, uložte si jej na svůj počítač, vyplňte a vyplněný zašlete e-mailem na jana.kotikova@volny.cz.